Velkommen til Højby Nyt

Højby Nyt er et lokalblad, som 7 gange om året husstandomdeles i

Højby, Lindved, Allerup og Thorup

Vi udgiver nu 27. årgang med et oplag på 2.550 stk.

Kommende udgivelser
Deadline
Udkommer
26. april 11.-12. maj
4. juni 22.23. juni
26. juli 9-10. august
20. september 4-5. oktober
8. november 22-23. november

Tryk på billedet og læs seneste udgivelse.

Nu også på tablet og smartphone.

 

© Copyright 2009 Foreningen Højby Nyt