Velkommen til Højby Nyt

Højby Nyt er et lokalblad, som 7 gange om året husstandomdeles i

Højby, Lindved, Allerup og Thorup

Vi udgiver nu 29. årgang med et oplag på 2.650 stk.

Kommende udgivelser
Deadline
Udkommer
11. juni 25.-27. juni
30. juli 13.-15. august
17. september 1.-3. oktober
5. november 19.-23. novenber

Tryk på billedet og læs seneste udgivelse.

Nu også på tablet og smartphone.

 

© Copyright 2009 Foreningen Højby Nyt