Velkommen til Højby Nyt

Højby Nyt er et lokalblad, som 7 gange om året husstandomdeles i

Højby, Lindved, Allerup og Thorup

Vi udgiver nu 27. årgang med et oplag på 2.550 stk.

Kommende udgivelser
Deadline
Udkommer
31. jul 14.-16. august
18. september 2.-4. oktober
6. november 20.-22. november

Tryk på billedet og læs seneste udgivelse.

Nu også på tablet og smartphone.

 

© Copyright 2009 Foreningen Højby Nyt