Team Højby Nyt

Udgivelsen af Højby Nyt er udelukkende baseret på frivillig arbejdskraft.
Nedenfor er angivet de personer, som er en del af organisationen bag Højby Nyt.
Derudover er ca. 40 personer aktive 7 gange om året med uddeling af bladet til den lokale befolkning.

Redaktion/produktion består af:
Vibeke Alrø, redaktør/layouter (ansvarshavende)
Hans Peter Hansen, annoncekonsulent/grafisk rådgivning
Helge Brix, annoncekonsulent
Michael K Larsen, uddelingskoordinator & annoncekonsulent
Viggo Breckling, korrektur

Forretningsudvalget består af:
Hans Henning Klint, Formand
Merete Brogaard, Kasserer
Carsten Andreassen, Sekretær
Hans Peter Hansen, Annoncer
Vibeke Alrø, Redaktør

Repræsentantskabet består af:
Højby Kirke
Carsten Andreassen

Højby Skole
Pia Smiszek Nielsen

KFUM-Spejderne
Freddy Klausen, Henning Holm Sørensen

Højby Friskole
Lotte Enøe

Ungdomsskolen
Nina F. Øhlenschlæger

Højby S&G
Henrik Schmidt, Thomas Frounborg Vinther, Lone Brandt, Hans Henning Klint, Pia Pedersen, Johs Videsen, Helge Brix

© Copyright 2009 Foreningen Højby Nyt